Rychlé vyhledávání
1+ 2+ 3+ 4+

Financování

Postup při koupi bytu

Rezervace

Předběžná rezervace je bezplatná a nezávazná a je sjednávána na dobu pěti pracovních dnů. V této lhůtě je nezbytné potvrdit svůj zájem o koupi nemovitosti podpisem Rezervační smlouvy. Tuto dobu je možno využít k projednání způsobu financování bytu.
Rezervační poplatek činí 200.000,- Kč a je součástí kupní ceny bytu. Zároveň je 1. zálohou podle splátkového harmonogramu, který je obsažen ve Smlouvě o budoucí smlouvě kupní. Rezervační poplatek klient hradí do tří pracovních dnů od podpisu Rezervační smlouvy.

Smlouva o budoucí smlouvě kupní

Následně bude klient vyzván k podepsání Smlouvy o budoucí smlouvě kupní. Do deseti pracovních dnů od podpisu Smlouvy o budoucí smlouvě kupní klient provede platbu 2. zálohy ve výši 20 %, sníženou o již uhrazený rezervační poplatek.

Kupní smlouva

Po dokončení stavby a její kolaudaci bude klient vyzván k úhradě zbývající části kupní ceny ve výši 80 %. Po úhradě celé kupní ceny bude podepsána kupní smlouva (KS). Po podpisu kupní smlouvy bude klientovi předán byt a následně podán návrh na vklad KS do příslušného katastru nemovitostí.

 

 
ART Rezidence Střížkov | Teplická 15, Praha 9 – Střížkov, 300 m od stanice metra „C“ Střížkov, telefon: 722 299 400, email: prodej@artrezidence.cz budova
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! web + design + webmaster